A verseny szabályai

 • A vITathon eseményein a Semmelweis Egyetem vagy az Óbudai Egyetem aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói, illetve a verseny időpontjához képest 3 éven belül (2014-ben, vagy az azt követő években), a két intézmény egyikén végzett frissdiplomások vehetnek részt. A jelentkezők arányának függvényében, a szervezők döntése alapján a versenyre egyéb intézményből is regisztrálhatnak versenyzők. 
 • A vITathon–on való részvétel feltétele vitathon.eu címen történő egyéni regisztráció. Az egyéni regisztrációkra meghosszabbított határidővel 2017. október 12. 12:00-ig van lehetőség. A szervezők a sikeres jelentkezést minden esetben e-mailben igazolják vissza. A regisztrált tagok a verseny belső honlapján, illetve egy nekik fenntartott, zárt Facebook-csoportban kapnak információt az aktuális tudnivalókról, határidőkről.  A zárt Facebook-csoport elérhetőségéről szintén a sikeres regisztráció után értesülnek a jelentkezők.

Regisztráció, csapatok

 • A csapatok legalább 3, legfeljebb 4 főből állnak. A csapatok összeállításának előfeltétele, hogy az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karát, illetve a Semmelweis Egyetemet is képviselje legalább egy-egy csapattag, tehát vegyes csapatok alakuljanak, gazdasági vagy menedzsment képzésben résztvevők csatlakozását is bátorítjuk.
 • Az egyéni jelentkezők csapatba regisztrálására meghosszabbított határidővel szintén 2017. október 12. 12:00-ig van lehetőség a vitathon.eu oldalon elérhető belső felületen. A csapatregisztráció feltétele, hogy legalább egy csapattag vegyen részt az információs meetupon, vagy az elhangzottakról az új versenyzők informálódjanak a többi versenyzőtől.
 • Az újonnan regisztrált jelentkezők alapértelmezettként a csapat nélküli versenyzők listájára kerülnek. A belső honlapon megjelenő felületen csatlakozhatnak egy már meglévő csapathoz, vagy akár újat is létrehozhatnak.
 • Új csapat létrehozásának feltétele, hogy a csapatot kezdeményező versenyző egy rövid leírásban bemutatkozzon, és foglalja össze, kiket vár még a csapatába. Ezt a leírást a regisztrált egyéni versenyzők láthatják a későbbiekben a honlapon.
 • Amennyiben egy csapatot a regisztrációs határidő lejárta után kizárólag az egyik intézmény jelentkezői alkotnak, azokat a hackaton kezdetekor fogják kiegészíteni a másik egyetem csapat nélküli listán szereplő jelentkezőjével, a résztvevői igények lehetőség szerinti figyelembevételével.
 • A versenyen résztvevő csapatok maximális száma 15 db. Érvényes csapatregisztráció akkor történik, ha az előírt összetételben legalább 3 regisztrált jelentkező közös csapatot alkot. 
 • A versenyen a legelső, a fenti követelményeknek megfelelő 15 csapat vehet részt, a sikeres csapatalakításról a csapatok október 11-én értesítést kapnak.
 • A versenyen való részvétel önkéntes, abban kizárólag 18. életévüket betöltött, természetes személyek vehetnek részt. Versenyző a vitathon.eu oldalon történő regisztrációval kifejezetten elismeri, hogy teljes körűen megismerte jelen szabályokat és azokat feltétel nélkül elfogadja.
 • Egy versenyző csak egyszer jogosult regisztrálni és csak egy e-mail címről jogosult regisztrálni.

Ismerkedő meetup

 • A vITathon rendezvényét megelőzőleg, a verseny jobb megismerését továbbá a jelentkezők megismerkedését és vegyes csapatba rendezését elősegítendő egy információs meetupra kerül sor 2017. október 5-én 18 órától. 
 • A meetup helyszíne megegyezik a verseny helyszínével (Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központja, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.).
 • A meetupon való részvétel nem feltétele a versenyre jelentkezésnek, ugyanakkor az ismerkedés mellett számos hasznos információhoz is juthatnak ott a jelentkezők, ezért kiemelten ajánlott a részvétel.
 • A csapatregisztráció feltétele, hogy legalább 1 csapattag jelenjen meg a meetupon, vagy az elhangzottakról az új versenyzők informálódjanak a többi versenyzőtől.

Kommunikáció

A versenyről közérdekű információ a vITathon honlapján (vitathon.eu), illetve Facebook-oldalán (facebook.com/vitathon.eu) érhető el.

Az esemény résztvevőivel való kommunikáció és kapcsolattartás egy zárt Facebook-csoportban, a belső honlapon, valamint a regisztráció során megadott e-mail címen keresztül történik. A belső honlap frissítéséről a zárt Facebook-csoportban, illetve e-mail útján is értesítést kapnak a versenyzők.

Szükséges felszerelés

A versenyző csapatok tagjainak a vITathon alatt használni tervezett elektronikus eszközöket (notebook, okostelefon, tablet, szenzoros adatgyűjtő eszközök, stb.), valamint a kényelmesebb pihenést szolgáló személyes felszerelést (párna, hálózsák, polifoam) szükséges magukkal hozni.

A verseny menete

 • A vITathon-on résztvevő csapatok a verseny kezdete előtt 1 órával terepbejáráson vesznek részt, amikor bemutatják a használni tervezett felszereléseket, megismerhetik és kipróbálhatják a helyszínen rendelkezésre álló technikai és infrastrukturális felszereléseket, eszközöket, valamint a csapatmunka és a mentori megbeszélések színtereit.
 • A verseny kezdetekor a csapatok megkapják a feladatot. A feladat kiosztásától kezdve 28 óra áll rendelkezésre a feladat kidolgozásához és a szakmai zsűri előtt előadandó 3 perces pitch anyagának elkészítéséhez. A pitch nyelve lehet magyar vagy angol, az angol nyelven előadott pitch extra pontot jelent a bírálatnál.
 • Az adatforrások szabadon elérhető (preferáltan API-n keresztül elért) nyílt adatbázisok lesznek, pl. KSH, Eurostat, WHO, OECD; továbbá publikációs adatbázisok – pl. PubMed, Google Scholar; valamint közösségimédia-adatok is felhasználhatók. Szenzoros adatgyűjtések helyszínen nyert adatai is bevonhatók az elemzésekbe. A feladat megoldásához felhasználható adatbázisokról és szoftver eszközökről a meetupon további információt kapnak a versenyzők.
 • A verseny alatt a mentorok felváltva és igény szerint segítik a csapatokat. 13-án 22:00-ig, illetve 14-én 9:00-től.
 • Szombaton 15:30-tól kerül sor a versenyeredmények zsűri előtti előadására.
 • A verseny feladatmegoldása az alábbiakból áll:
  • Maximum 10 oldalból álló PPT/Prezi, amely tartalmazza a vizualizált adatokat
  • Pitch, maximum 3 perces előadás, amelynek a megoldás előnyeire, felhasználási lehetőségeire és egyediségére kell koncentrálnia (a mentorok segítik a felkészülést)
 • A pitchek után, a zsűritagok és a mentorok szakmai értékelését követően kerül sor a pontok összesítésére, majd a zsűri 17 órakor kihirdeti a verseny végeredményét.
 • A vITathon a jutalmazott csapatok tagjai számára megítélt díjak kiosztásával ér véget.
 • A verseny nyelve magyar, de a felhasználható adatforrások használatához angol nyelvtudás szükséges. A pitch nyelve lehet magyar vagy angol, az angol nyelven előadott pitch extra pontot jelent a bírálatnál.
 • A versenyen való részvétel ingyenes.
 • A verseny során felhasznált szoftverek utáni licenszdíj a csapatokat terheli.

Versenyzők ellátása

A vITathon versenyzői részére a rendezvény ideje alatt a szervezők biztosítják a szükséges hideg- és meleg ételt, valamint a kávé és egyéb italellátást.

Kiválasztás

Az értékelést a szakmai zsűri tagjai végzik, a mentorok szavazatának figyelembevételével. Az angol nyelven előadott pitch extra pontot jelent. Az értékelés pontos módját a meetupon ismertetjük.

Díjazás

 • A vITathon díjazottjaként a csapatoddal együtt többek között külföldi szakmai rendezvényen vehettek részt, és az ötletetek továbbfejlesztését lehetővé tevő mentorálásban részesülhettek. Az első három helyezett több alkalomból álló mentorálást nyer, az első két helyezett csapat külföldi szakmai rendezvényen vehet részt. A megnyerhető díjak részletes leírását közzétesszük a vITathon honlapján, illetve Facebook-oldalán.
 • A díjak másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.
 • A zsűri által adott értékeléssel szemben fellebbezésnek helye nincsen, valamint a szervezők fenntartják a jogot megosztott díj megítélésére.

Adatkezelés

 • Versenyző a honlapon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az Óbudai Egyetemen (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b, intézményi azonosító: FI 12904, adószám: 15773063-2-41, statisztikai számjel: 15773063-8542-312-01) kijelölt adatkezelők és szervezeti egységek az alábbi adatait (név, születési dátum, emailcím, telefonszám, oktatási intézmény neve, kara, évfolyama ill. végzés éve) a Vitathon verseny szervezése és megvalósítása során tárolják és kezeljék az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései alapján, a nyilatkozat megtételétől számított 5 éven át.
 • Versenyző a honlapon történő regisztrációval tudomásul veszi, hogy jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – az adatok törlését vagy zárolását igényelni az Óbudai Egyetem (1034 Budapest, Bécsi út 96/b) címre, vagy a hello@vitathon.eu email címre küldött levélben.
 • Az Óbudai Egyetem adatvédelmi nyilvántartási száma: bejegyzés alatt.

Személyes adatok kezelése

 • Szervezők tiszteletben tartják a résztvevők személyiségi, illetve a személyes adatok kezelésével összefüggő jogait. A nyereményjáték során gyűjtött adatokat az Egyetemek harmadik személynek nem adják ki és csak a nyereményjáték lebonyolítása, a nyertesek értesítése, illetve a nyereményjáték szabályosságának későbbi igazolása céljából, az ehhez szükséges mértékben kezelik. Az adatok kezelését az Egyetem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban végezi.
 • A versenyen résztvevő személy adatszolgáltatása önkéntes, és jogosult a fenti hozzájárulását bármikor és indokolás nélkül – a feltöltött fénykép(ek) törlésével, illetve az Egyetem felé küldött írásbeli értesítés útján – visszavonni. Amennyiben a visszavonás a verseny időtartama alatt történik, akkor a játékos tudomásul veszi, hogy a verseny bena továbbiakban nem vehet részt. A versenyen résztvevő személy kizárható, amennyiben felmerül bárminemű csalás gyanúja. A versenyen résztvevő személy a versenyen való részvétellel egyidejűleg nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a jelen Szabályzatot teljes egészében megismerte, megértette és az abban foglaltakat maradéktalanul elfogadja.

Egyéb feltételek

 • A szervezők kizárnak minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a versenyen való részvétellel összefüggésben, továbbá a versenyen vagy annak lebonyolítása során felmerülő hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
 • A szervezők kizárnak minden felelősséget olyan tőlük független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számukra nem felróható módon következtek be.
 • Szervezők fenntartják a jogot, hogy a versenyt bejelentés nélkül megváltoztassák, vagy visszavonják vis maior bekövetkezésekor. Szervezők bármikor jogosultak jelen szabályokat módosítani, amely a módosított szabályok fenti honlapon történő közzétételével lépnek hatályba. 
 • A honlap kizárólagos tulajdonosa az Óbudai Egyetem és a Semmelweis Egyetem. A honlap információi, eredeti tartalma, valamint alkotóelemei (szöveg, kép, hang, videó) felhasználhatók a forrás pontos megjelölésével.
 • Amennyiben a szöveges és multimédiás információk (hang, kép, szoftver stb.) reprodukálása vagy felhasználása előzetes engedélyhez kötött, az ilyen engedély felülírja az előbb említett általános engedélyt, és abban egyértelműen feltüntetik a használatra vonatkozó esetleges korlátozásokat.
 • Az Óbudai Egyetem és a Semmelweis Egyetem fenntartja magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen, és annak megszüntetését kezdeményezze.
 • A honlapon található linkek némelyike olyan honlapra mutat, amelyeket olyan harmadik személyek működtetnek, akik felett az Óbudai Egyetemnek és a Semmelweis Egyetemnek nincs ellenőrzési joga. Az Óbudai Egyetem és a Semmelweis Egyetem kizárja a felelősségét ezen honlapok tartalmáért. A honlap szerkesztője mindent megtesz azért, hogy az itt közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.
 • A honlap szerkesztője mindent megtesz azért, hogy csökkentse a technikai hibákból eredő kellemetlenségeket. Előfordulhat azonban, hogy a honlapokon megjelent egyes adatokat vagy információkat nem hibamentes fájlban vagy formátumban hozták létre vagy szerkesztették, így nem tudja biztosítani, hogy ilyen jellegű problémák miatt ne kelljen megszakítani a szolgáltatást, vagy, hogy e problémák más módon ne befolyásolják azt. A honlap használatából vagy más, e honlap által javasolt külső honlap használatából eredő ilyen jellegű problémákért semmilyen felelősséget nem vállal.
 • Valamennyi szellemi tulajdonjog, különösen, de nem kizárólagosan a szerzői jogok, márkajogok és adatbank-jogok, a honlapon található információk, szövegek, képek, logók, fényképek és illusztrációk, valamint a honlap külső képe és formája – beleértve a „vITathon” elnevezést és a logót – az Óbudai Egyetem és a Semmelweis Egyetem tulajdonát képezi.
1